TRAJECT KINDERCOACHING

Je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Het loopt thuis niet lekker of op school. Dit grijpt je ontzettend aan. Er is iets wat ervoor zorgt dat het kind niet helemaal gelukkig kan zijn. Wat gaat er om in het hoofd van je kind? Soms zou je willen dat je een kijkje in het hoofd zou kunnen nemen. Het enige wat jij namelijk wil is een kind wat gelukkig kan en mag zijn.

Jullie realiteit is nu dat je niet weet wat er ‘echt’ speelt. Wat zorgt nou voor die spanningen? Hoe kan het dat we zo lastig met elkaar in gesprek kunnen gaan? Waar komen die gedachten of reacties van het kind vandaan?

Wat wil je kind vertellen met zijn gedrag? Je twijfelt. Ligt het aan mij? Doe ik iets verkeerd? Speelt er iets op school? Is het niet gewoon een fase en wordt het vanzelf weer beter? Je wil je kind heel graag begrijpen maar dat lukt niet. Het gevolg is dat je alleen maar meer afstand van elkaar neemt.

Het opvoeden van kinderen zal altijd gepaard gaan met twijfels, emoties en onzekerheid.

Ik had vroeger de gedachte dat ik alles alleen moest doen. Ik vond hulp vragen lastig. Het voelde als falen en zwakte. Deze belemmerende overtuiging heeft me niet veel gebracht. Je hoeft het niet alleen te doen!

We zouden het allemaal bizar vinden om direct na de bevalling te horen te krijgen: ‘’Jij redt je wel? Succes!’’ Nee, je redt je niet want je hebt nog geen idee. Daar hebben we sowieso een kraamhulp bij nodig. Toch denken we in de jaren en uitdagingen die volgen opeens: Ik moet het alleen doen.

LATEN WE KENNISMAKEN EN KIJKEN WAT IK VOOR JULLIE KAN BETEKENEN.

HOE ZIET EEN TRAJECT KINDERCOACHING ERUIT?
Telefonisch kennismakingsgesprek Gratis

Intakegesprek van 90 minuten

Telefonisch voortgangsgesprek van 20 minuten
Tussentijds evaluatiegesprek van 90 minuten
6 kind sessies van 60 minuten
Evaluatiegesprek van 90 minuten

De prijs van het traject is €750,-.

Hieronder ga ik wat dieper in op de inhoud van het traject.

Uit ervaring blijkt dat dit het meest gangbare aantal sessies is. Zoals ik al eerder noemde geloof ik niet in ‘one size fits all’. Bij behoefte aan meer sessies kan het traject worden uitgebreid met losse sessies. Een sessie bedraagt €75,-.

Na het traject:
✔ Hebben we d.m.v. methoden gewerkt aan alles wat zich heeft
aangediend tijdens het traject met de hulpvraag in gedachten.
✔ Weet het kind wat zijn/haar kwaliteiten en talenten zijn.
✔ Hoe hij/zij deze kan inzetten.
✔ Hoe hij/zij zelf bepaalde moeilijkheden kan oplossen.

Deze waardevolle inzichten neemt het kind voor de rest van zijn/haar leven met zich mee.

Het eerste telefonische contact is een gratis kennismakingsgesprek. We bespreken de hulpvraag en bekijken of ik de juiste coach voor jullie ben. Het kan zo zijn dat ik denk dat het kind beter af is met andere hulp en ik jullie doorverwijs. Ik vind dit erg belangrijk omdat het kind centraal staat. Ik houd van open en transparante communicatie.

Hierna plannen we een intakegesprek in bij jullie thuis. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en jullie wens.

Hierna licht ik mijn plan van aanpak toe in het voortgangsgesprek.

Iedere hulpvraag en elk kind is anders. Ik stem mijn methoden af op het kind. Je zou dus kunnen zeggen dat ik ‘maatwerk’ bied. Ik kijk niet alleen naar de interesses en voorkeuren van het kind maar ook naar de stemming tijdens de sessies. Had ik bedacht om een bepaalde methode in te zetten en heeft hij/zij daar geen zin in? Niks moet, ik ben er voor het kind. Ik werk met wat er op dat moment is. Dit is ontzettend belangrijk voor de vertrouwensband. We blijven binnen of kunnen lekker naar buiten.

Na 3 sessies is er een tussentijds gesprek met de ouders/verzorgers.  In dit gesprek deel ik mijn bevindingen tot zo ver. De informatie die ik deel bespreek ik vooraf met het kind. Hierna volgen de volgende 3 sessies.

Het gehele traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Dit is tevens een moment van viering. Het kind vertelt wat hij geleerd heeft, het leukste vond etc. We vieren wat we geleerd hebben. Het is belangrijk voor kinderen om een traject af te sluiten en door te gaan met de nieuwe bevindingen.
Mochten er na het traject losse sessies nodig zijn dan kan dat uiteraard.

ERVARINGEN

Laura is een heel lieve en toegankelijke kindercoach. Onze dochter (5 jaar) vond het direct gezellig en voelde zich op haar gemak. Ze is nooit met tegenzin naar de sessies gegaan. We zijn erg blij met wat het ons gebracht heeft. We hebben samen minder strijd en onbegrip. Onze dochter is veel minder streng naar zichzelf toe en kan dingen makkelijker naast zich neerleggen. Ze verwoord nu vaker wat er aan de hand is. Ook op school horen we dat het beter gaat. We hebben meer inzicht en kunnen dit ook in de toekomst gebruiken. Een echte aanrader, juist omdat het zo laagdrempelig is en veel goeds brengt. Moeder van D, (5 jaar)

GOED OM TE WETEN

  • De prijzen zijn vrijgesteld van BTW.
  • De prijzen zijn inclusief alle voorbereidingen, materialen, naslagwerken en terugkoppelingen.
  • De factuur kan in 1 keer betaald worden of verdeeld over 2 termijnen. Na het intakeformulier ontvang je de (eerste) factuur per mail.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van ter voren kosteloos worden geannuleerd, anders wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak zal het gehele tarief in rekening worden gebracht.
  • De kosten kunnen niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
  • De kosten kunnen bij de belastingaangifte aangegeven worden als buitengewone uitgaven.
  • Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) is er een mogelijkheid tot teruggave.
  • Vanuit de Leerling Gebonden Financiering (LGF) is er een mogelijkheid om kindercoaching vergoed te krijgen. De school kan hierover meer informatie geven.